Trasa „DUBELT”

Trasa „DUBELT”

Czy wiesz że: dubelt Gallinago media to bardzo nieliczny ptak Polski. Liczebność w kraju została oszacowana na zaledwie 400-550 tokujących samców. Populacja lęgowa Poleskiego Parku Narodowego to 5-8 tokujących samców, czyli ponad 1 % populacji krajowej. Tylko samce tokują, a dzieje się to na torfowiskach i wilgotnych łąkach. Tokujące samce…

Read More

Trasa „PODGORZAŁKA”

Czy wiesz że: Podgorzałka Aythya nyroca w Polsce jest rzadkim i zagrożonym gatunkiem kaczki, wpisanym do Polskiej czerwonej księgi zwierząt (spis najbardziej zagrożonych gatunków w Polsce). W Polsce stwierdzono tylko 100-130 lęgowych samic. Jednym z najważniejszych lęgowisk w kraju jest Polesie – Stawy w Starym Brusie,  Stawy w Pieszowoli w…

Read More

Trasa „SAMOCHODEM NA PTAKI”

Czy wiesz że: Bocian czarny Ciconia nigra jest bardzo nielicznym gatunkiem ptaka w Polsce, a jego liczebność to zaledwie 1400-1600 par. Kilka par tego bociana regularnie zakłada lęgi na Polesiu.   Czy wiesz że: Mniej licznym gatunkiem od bociana czarnego jest bielik Haliaeetus albicilla – liczebność tego „nieorła” to zaledwie…

Read More

Trasa „RYBITWY”

Czy wiesz że: Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus jest lęgowym gatunkiem na Jeziorze Łukie w Poleskim Parku Narodowym. Rybitwa ta, to bardzo nieliczny ptak lęgowy w Polsce, którego liczebność jest bardzo zmienna i zawiera się w przedziale 150-12000 par lęgowych. Poza rybitwą białoskrzydłą, na Jeziorze Łukie lęgi zakłada rybitwa białowąsa Chlidonias…

Read More

Trasa „BĄK”

Czy wiesz że: Bąk Botaurus stellaris (fot. Ł. Bednarz) to czapla która prowadzi skryty tryb życia a gniazda zakłada w trzcinowiskach. Samce są terytorialne, a ich głosy godowe to charakterystyczne buczenie, które w kwietniu i maju można usłyszeć, nawet z odległości 2-5 km. Typowe siedlisko lęgowe bąka nad Jeziorem Sumin.…

Read More

Trasa „BŁOTNIAK ŁĄKOWY”

Czy wiesz że: Błotniak łąkowy Circus pygargus to ginący gatunek ptaka szponiastego – w Polsce występuje 2700-4300 par lęgowych. Błotniak ten nie buduje gniazd na drzewach jak większość spokrewnionych ptaków szponiastych, tylko bezpośrednio na gruncie – w roślinności szuwarowej na torfowisku czy wilgotnej łące lub w zbożu na polu. W…

Read More

Trasa „PTAKI POLESIA”

Czy wiesz że: od sierpnia do września, na Bagnie Bubnów możemy obserwować zlatujące się na noclegowisko żurawie. Żuraw to jeden z największych ptaków, którego rozpiętość skrzydeł dochodzi nawet do 240 cm. Jesienią żurawie przed odlotem gromadzą się na zlotowiskach. Na Krowim Bagnie i w Poleskim Parku Narodowym od końca sierpnia…

Read More

Trasa „WODNICZKA”

Czy wiesz że: Wodniczka Acrocephalus paludicola to niewielki ptak, który przystępuje do lęgów jedynie w 40 miejscach na świecie, położonych w 6 krajach. Ponad 90% istniejącej jeszcze światowej populacji występuje tylko w 3 państwach: na Białorusi, na Ukrainie i w Polsce. Poleski Park Narodowy jest jednym z 12 najważniejszych miejsc…

Read More

Trasa „ZIELONKA”

Czy wiesz że: zielonka Porzana parva jest lęgowym gatunkiem chruściela Rallidae. Chruściele to ptaki związane ze zbiornikami wodnymi i terenami podmokłymi, na których występuje roślinność wynurzona z wody. Poza zielonką lęgowymi chruścielami są: kropiatka, kokoszka, wodnik, łyska i derkacz. Widok na siedlisko lęgowe zielonki i podgorzałki na stawach pieszowolskich.  …

Read More

Trasa „DZIĘCIOŁ BIAŁOGRZBIETY”

Trasa „DZIĘCIOŁ BIAŁOGRZBIETY”

Czy wiesz że: Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos (fot. Robert Dróżdż) to jeden z najrzadszych dzięciołów w Polsce. Liczebność w kraju oszacowano na 1000-1300 par, natomiast na Lubelszczyźnie liczebność tego dzięcioła to zaledwie 30-50 par. Wiosną dzięcioły te „bębnią” tzn. uderzają z dużą prędkością dziobem w pustą gałąź – powstały dźwięk…

Read More