Wszystkie opisy dojazdów rozpoczynają się spod budynku Urzędu Gminy Urszulin

ul. Kwiatowa 35,

powiat włodawski,

województwo lubelskie

(GPS współrzędne: 5123’29.67’’N; 2311’40.76’’E).