L.p. gatunkowa polska gatunkowa łacińska Symbol [L – lęgowy, P – przelotny, Z – zalatujący]
1. batalion Philomachus pugnax Z
2. bażant Phasianus colchicus L
3. bączek Ixobrychus minutus L
4. bąk Botaurus stellaris L
5. bekasik Lymnocryptes minimus Z
6. bernikla rdzawoszyja Branta ruficollis Z
7. białorzytka Oenanthe oenanthe L
8. biegus krzywodzioby Calidris ferruginea P
9. biegus malutki Calidris minuta P
10. biegus mały Calidris temminckii P
11. biegus zmienny Calidris alpina Z
12. bielaczek Mergus albellus Z
13. bielik Haliaeetus albicilla L
14. błotniak łąkowy Circus pygargus L
15. błotniak stawowy Circus aeruginosus L
16. błotniak stepowy Circus macrourus Z
17. błotniak zbożowy Circus cyaneus (L)
18. bocian biały Ciconia ciconia L
19. bocian czarny Ciconia nigra L
20. bogatka Parus major L
21. brodziec piskliwy Actitis hypoleucos L
22. brodziec śniady Tringa erythropus P
23. brzegówka Riparia riparia L
24. brzęczka Locustella luscinioides L
25. cierniówka Sylvia communis L
26. cietrzew Tetrao tetrix L
27. cyraneczka Anas crecca L
28. cyranka Anas querquedula L
29. czajka Vanellus vanellus L
30. czapla biała Egretta alba L
31. czapla nadobna Egretta garzetta Z
32. czapla purpurowa Ardea purpurea Z
33. czapla siwa Ardea cinerea L
34. czarnogłówka Poecile montanus L
35. czernica Aythya fuligula L
36. czubatka Lophophanes cristatus L
37. czyż Carduelis spinus L
38. derkacz Crex crex L
39. droździk Turdus iliacus Z
40. drzemlik Falco columbarius Z
41. dubelt Gallinago media L
42. dudek Upupa epops L
43. dymówka Hirundo rustica L
44. dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos L
45. dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus L
46. dzięcioł czarny Dryocopus martius L
47. dzięcioł duży Dendrocopos major L
48. dzięcioł średni Dendrocopos medius L
49. dzięcioł zielonosiwy Picus canus L
50. dzięcioł zielony Picus viridis L
51. dzięciołek Dendrocopos minor L
52. dziwonia Carpodacus erythrinus L
53. dzwoniec Chloris chloris L
54. gadożer Circaetus gallicus Z
55. gajówka Sylvia borin L
56. gawron Corvus frugilegus Z
57. gągoł Bucephala clangula L
58. gąsiorek Lanius collurio L
59. gęgawa Anser anser L
60. gęś białoczelna Anser albifrons Z
61. gęś zbożowa Anser fabalis Z
62. gil Pyrrhula pyrrhula L
63. głowienka Aythya ferina L
64. gołąb skalny forma miejski Columba livia forma urbana Z
65. górniczek Eremophila alpestris Z
66. grubodziób Coccothraustes coccothraustes L
67. grzywacz Columba palumbus L
68. hełmiatka Netta rufina Z
69. jarząbek Tetrastes bonasia L
70. jarzębatka Sylvia nisoria L
71. jastrząb Accipiter gentilis L
72. jemiołuszka Bombycilla garrulus Z
73. jer Fringilla montifringilla Z
74. jerzyk Apus apus L
75. kamusznik Arenaria interpres P
76. kania czarna Milvus migrans P
77. kania ruda Milvus milvus P
78. kapturka Sylvia atricapilla L
79. kawka Corvus monedula L
80. kląskawka Saxicola rubicola L
81. kobczyk Falco vespertinus Z
82. kobuz Falco subbuteo L
83. kokoszka Gallinula chloropus L
84. kopciuszek Phoenicurus ochruros L
85. kormoran Phalacrocorax carbo Z
86. kos Turdus merula L
87. kowalik Sitta europaea L
88. krakwa Anas strepera L
89. kraska Coracias garrulus Z (L)
90. krętogłów Jynx torquilla L
91. krogulec Accipiter nisus L
92. kropiatka Porzana porzana L
93. kruk Corvus corax L
94. krwawodziób Tringa totanus L
95. krzyżówka Anas platyrhynchos L
96. kszyk Gallinago gallinago L
97. kukułka Cuculus canorus L
98. kulczyk Serinus serinus L
99. kulik wielki Numenius arquata L
100. kurhannik Buteo rufinus Z
101. kuropatwa Perdix perdix L
102. kwiczoł Turdus pilaris L
103. kwokacz Tringa nebularia Z
104. lelek Caprimulgus europaeus L
105. lerka Lullula arborea L
106. lodówka Clangula hyemalis P
107. łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus P
108. łabędź niemy Cygnus olor L
109. łęczak Tringa glareola P
110. łozówka Acrocephalus palustris L
111. łyska Fulica atra L
112. makolągwa Carduelis cannabina L
113. mazurek Passer montanus L
114. mewa białogłowa Larus cachinnans L
115. mewa czarnogłowa Larus melanocephalus L
116. mewa mała Hydrocoloeus minutus P
117. mewa siwa Larus canus Z
118. mewa srebrzysta Larus argentatus Z
119. mewa żółtonoga Larus fuscus P
120. modraszka Cyanistes caeruleus L
121. muchołówka mała Ficedula parva L
122. muchołówka szara Muscicapa striata L
123. muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca L
124. mysikrólik Regulus regulus L
125. myszołów Buteo buteo L
126. myszołów włochaty Buteo lagopus Z
127. nur czarnoszyi Gavia arctica P
128. nur rdzawoszyi Gavia stellata P
129. nurogęś Mergus merganser Z
130. ogorzałka Aythya marila P
131. ohar Tadorna tadorna P
132. oknówka Delichon urbicum L
133. orlik grubodzioby Aquila clanga (L)
134. orlik krzykliwy Aquila pomarina L
135. ortolan Emberiza hortulana L
136. orzeł przedni Aquila chrysaetos Z
137. orzeł stepowy Aquila nipalensis Z
138. pasterz Sturnus roseus Z
139. paszkot Turdus viscivorus L
140. pełzacz leśny Certhia familiaris L
141. pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla L
142. perkoz dwuczuby Podiceps cristatus L
143. perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena L
144. perkoz rogaty Podiceps auritus Z
145. perkozek Tachybaptus ruficollis L
146. piecuszek Phylloscopus trochilus L
147. piegża Sylvia curruca L
148. pierwiosnek Phylloscopus collybita L
149. pleszka Phoenicurus phoenicurus L
150. pliszka siwa Motacilla alba L
151. pliszka żółta Motacilla flava L
152. płaskonos Anas clypeata L
153. płomykówka Tyto alba (L)
154. podgorzałka Aythya nyroca L
155. podróżniczek Luscinia svecica L
156. pokląskwa Saxicola rubetra L
157. pokrzywnica Prunella modularis L
158. poświerka Calcarius lapponicus Z
159. potrzeszcz Emberiza calandra L
160. potrzos Emberiza schoeniclus L
161. pójdźka Athene noctua (L)
162. przepiórka Coturnix coturnix L
163. puchacz Bubo bubo L
164. pustułka Falco tinnunculus Z
165. puszczyk Strix aluco L
166. puszczyk mszarny Strix nebulosa Z
167. raniuszek Aegithalos caudatus L
168. raróg Falco cherrug Z
169. remiz Remiz pendulinus L
170. rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus L
171. rożeniec Anas acuta L
172. rudzik Erithacus rubecula L
173. rybitwa białoczelna Sterna albifrons Z
174. rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus L
175. rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida L
176. rybitwa czarna Chlidonias niger L
177. rybitwa rzeczna Sterna hirundo L
178. rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia P
179. rybołów Pandion haliaetus Z
180. rycyk Limosa limosa L
181. rzepołuch Carduelis flavirostris Z
182. samotnik Tringa ochropus L
183. sierpówka Streptopelia decaocto L
184. sieweczka rzeczna Charadrius dubius L
185. siewnica Pluvialis squatarola Z
186. sikora uboga Poecile palustris L
187. skowronek Alauda arvensis L
188. słonka Scolopax rusticola L
189. słowik szary Luscinia luscinia L
190. sokół wędrowny Falco peregrinus Z
191. sosnówka Parus ater L
192. sójka Garrulus glandarius L
193. sroka Pica pica L
194. srokosz Lanius excubitor L
195. strumieniówka Locustella fluviatilis L
196. strzyżyk Troglodytes troglodytes L
197. szczygieł Carduelis carduelis L
198. szlachar Mergus serrator P
199. szpak Sturnus vulgaris L
200. śmieszka Larus ridibundus L
201. śnieguła Plectrophenax nivalis Z
202. śpiewak Turdus philomelos L
203. świergotek drzewny Anthus trivialis L
204. świergotek łąkowy Anthus pratensis L
205. świergotek polny Anthus campestris L
206. świergotek rdzawogardły Anthus cervinus Z
207. świerszczak Locustella naevia L
208. świstun Anas penelope L
209. świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix L
210. terekia Xenus cinereus Z
211. trzciniak Acrocephalus arundinaceus L
212. trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus L
213. trzmielojad Pernis apivorus L
214. trznadel Emberiza citrinella L
215. turkawka Streptopelia turtur L
216. uhla Melanitta fusca Z
217. uszatka Asio otus L
218. uszatka błotna Asio flammeus (L)
219. wąsatka Panurus biarmicus L
220. wilga Oriolus oriolus L
221. wodniczka Acrocephalus paludicola L
222. wodnik Rallus aquaticus L
223. wrona siwa Corvus cornix L
224. wróbel Passer domesticus L
225. wydrzyk pasożytny Strcorarius parasiticus Z
226. wydrzyk tęposterny Stercorarius pomarinus Z
227. zaganiacz Hippolais icterina L
228. zausznik Podiceps nigricollis L
229. zielonka Porzana parva L
230. zięba Fringilla coelebs L
231. zimorodek Alcedo atthis L
232. zniczek Regulus ignicapillus L
233. żołna Merops apiaster P
234. żuraw Grus grus L
235. żuraw Grus grus W

L – lęgowy

(L) – prawdopodobnie lęgowy

P – przelotny

Z – zalatujący

W – duże koncentracje nielęgowych ptaków na zlotowiskach