Podgorzałka_9263

Czy wiesz że: Podgorzałka Aythya nyroca wyprowadza tylko jeden lęg w roku, na przełomie kwietnia i maja. Samica składa w gnieździe od 6 do 14 jaj, które samodzielnie wysiaduje przez 25-28 dni. Pogorzałka jest grążycą, czyli kaczką która potrafi nurkować, a jej pokarm to rośliny wodne z niewielkim udziałem bezkręgowców chwytanych w wodzie.

 

IMG_1117
Jezioro Wytyckie to największy zbiornik wody na Polesiu, gdzie rozmnaża się i zatrzymuje się podczas wdówek kilkadziesiąt gatunków ptaków.

Istniejące formy ochrony przyrody: Obszar Natura 2000 Polesie (PLB060019), Obszar Natura 2000 Ostoja Poleska (PLH060013), otulina Poleskiego Parku Narodowego, Poleski Park Krajobrazowy.

 

Dojazd: Wyruszamy spod Urzędu Gminy w Urszulinie (GPS współrzędne: 5123’29.67’’N; 2311’40.76’’E), jadąc drogą krajową nr 82 w stronę Włodawy, po przejechaniu około 4,4 km skręcamy w lewo do miejscowości Kochanowskie, a następnie dojeżdżamy pod wieżę obserwacyjna która zlokalizowana jest przy południowym brzegu Jeziora Wytyckiego (GPS współrzędne: 5125’23.12’’N; 2312’37.38’’E; wysokość n.p.m.: 166 m).

 

Wyposażenie w sprzęt do obserwacji ptaków: lornetka i kajak (kajaki i kamizelki ratunkowe można wypożyczyć w Wytycznie – to miejscowość, która przylega do północo-wschodniego brzegu jeziora. Adres wypożyczalni: Piotr Oleszczuk, Wytyczno 50a, tel. 695930343).

 

Stopień trudności: trudny ze względu na konieczność pływania kajakiem.

 

Długość trasy: około 3-7 km lub krótszy z zależności od indywidualnych możliwości.

 

Sposób przemieszczania: kajak.

 

Okresy kiedy można prowadzić obserwacje ptaków

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
okres obserwacji
najlepsze terminy

 

 

Opis przebiegu trasy: Trasa przebiega przez Jezioro Wytyckie, zgodnie z trasą zaproponowaną w przewodniku turystycznym Urszulin (Panasiuk A., Różycki A. 2012. Przewodnik turystyczny Urszulin. Gmina Urszulin). Trasę przepływu kajakiem należy dostosować do warunków atmosferycznych. Jeśli wiatr jest silny, należy zrezygnować z pływania ze względu na wysokie fale, które mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa pływających. Przy słabym wietrze, który na otwartej tafli wody może być także utrudnianiem, warto pływać tylko po południowej części jeziora przy pomoście kajakowym. Przy bezwietrznej lub bardzo słabym wietrze można pływać po większości powierzchni jeziora. Należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa na wodzie i koniecznie wyposażyć się w kamizelkę ratunkową.

 

Najważniejsze gatunki ptaków możliwe do zobaczenia lub usłyszenia w najlepszym terminie: podgorzałka, mewa białogłowa, bąk, gągoł, gęgawa, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, zausznik, czapla biała, remiz, trzciniak, rybitwa rzeczna, łabędź niemy, brzęczka, ohar.

 

Najlepsze punkty obserwacyjne: 1 – pomost kajakowy – widok na południową część jeziora na którym można zobaczyć podgorzałkę, mewy białogłowe, perkozy dwuczube, łyski, gęgawy i inne ptaki wodne; 2 – dobre miejsce do obserwacji kolonii mew białogłowych, podgorzałki i innych ptaków wodnych. 3 – widok na jezioro gdzie można zaobserwować perkozy, gęsi i kaczki.

mapa ptaki wodne

Przebieg trasy „Ptaki wodne Polesia”.