dzięcioł_białgrzbiety

Czy wiesz że: Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos (fot. Robert Dróżdż) to jeden z najrzadszych dzięciołów w Polsce. Liczebność w kraju oszacowano na 1000-1300 par, natomiast na Lubelszczyźnie liczebność tego dzięcioła to zaledwie 30-50 par. Wiosną dzięcioły te „bębnią” tzn. uderzają z dużą prędkością dziobem w pustą gałąź – powstały dźwięk określa się jako bębnienie.

ols

Zamierający ols, to doskonałe siedlisko dla dzięcioła białogrzbietego.

Istniejące formy ochrony przyrody: Poleski Park Narodowy, Poleski Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000 Polesie (PLB060019), Obszar Natura 2000 Ostoja Poleska (PLH060013).

Dojazd: Z Urszulina jedziemy w stronę Włodawy drogą krajową nr 82, po przejechaniu około 6,2 km skręcamy w lewo przy kościele w Wytycznie. Następnie po przejechaniu około 0,9 km, skręcamy w prawo polną drogę do pomnika żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Łowiszowie (GPS współrzędne: 5126’27.25’’N; 2314’34.29’’E; wysokość n.p.m.: 168 m). Trasa „Dzięcioł białogrzbiety” rozpoczyna się przy tym pomniku.

Wyposażenie w sprzęt do obserwacji ptaków: lornetka lub luneta.

Sposób przemieszczania: pieszo lub rowerem.

Stopień trudności trasy: trudna ze względu na odległość.

Długość trasy: około 9,3 km.

Okresy kiedy można prowadzić obserwacje ptaków

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
okres obserwacji
najlepsze terminy

Opis przebiegu trasy: Trasa rozpoczyna się przy pomniku żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Łowiszowie (GPS współrzędne: 5126’27.25’’N; 2314’34.29’’E; wysokość n.p.m.: 168 m) i biegnie na północy zachód polną drogą w kierunku miejscowości Nowiny po trasie rowerowej ścieżki edukacyjnej „Mietiułka”. W miejscowości Nowiny, skręcamy w prawo i idziemy na stawy w Poleskim Parku Narodowym. Przy szlabanie skręcamy w prawo i po kilkuset metrach dochodzimy do rzeki Mietiułka. Następnie przemieszczamy się wzdłuż tej niewielkiej rzeki na wschód po grobli – idąc wzdłuż rzeki Mietiułka odnajdujemy podmokły i usychający ols. Następnie tą samą trasą wracamy do. Stąd trasą którą przybyliśmy, wracamy do pomnika żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Łowiszowie.

Najważniejsze gatunki ptaków możliwe do zobaczenia lub usłyszenia w najlepszym terminie: dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł zielonosiwy, dzięciołek, puszczyk mszarny, zielonka, łyska, remiz, gągoł, podgorzałka, gęgawa, czapla biała, bocian czarny, bielik, orlik krzykliwy.

Najlepsze punkty obserwacyjne: 1 – miejsce obserwacji krętogłowa, możliwe jest zaobserwowanie dzięcioła białogrzbietego oraz ptaków leśnych i ptaków związanych z terenami otwartymi; 2 – siedlisko występowania ptaków leśnych – wzdłuż całej drogi przez las możliwe jest zaobserwowanie puszczyka mszarnego; 3 – siedlisko lęgowe dzięcioła białogrzbietego. Na stawach bruskich możliwe są obserwacje bielików, gągołów, zielonek, bąków, bączków, czapli białych, czapli purpurowych, gęgaw, podgorzałek.

mapa dzieciol

Przebieg trasy „Dzięcioł białogrzbiety”.

Inne atrakcje w pobliżu trasy: patrz trasa „Podgorzałka”.