Trasa „ZIELONKA”


zielonka

Czy wiesz że: zielonka Porzana parva jest lęgowym gatunkiem chruściela Rallidae. Chruściele to ptaki związane ze zbiornikami wodnymi i terenami podmokłymi, na których występuje roślinność wynurzona z wody. Poza zielonką lęgowymi chruścielami są: kropiatka, kokoszka, wodnik, łyska i derkacz.

siedlisko

Widok na siedlisko lęgowe zielonki i podgorzałki na stawach pieszowolskich.

 

Istniejące formy ochrony przyrody: Poleski Park Narodowy, Obszar Natura 2000 Polesie (PLB060019), Obszar Natura 2000 Ostoja Poleska (PLH060013).

 

Dojazd: Z Urszulina jedziemy w stronę Włodawy drogą krajową nr 82 i dojeżdżamy do miejscowości Kołacze. Na skrzyżowaniu w Kołaczach, skręcamy w lewo w stronę Sosnowicy i jedziemy przez Stary Brus, Laski Bruskie, Wołoskowolę, aż do Pieszowoli. Na początku wsi Pieszowola, skręcamy na południe (GPS współrzędne: 5129’45.97’’N; 2310’24.59’’E; wysokość n.p.m.: 178 m), polną droga dojeżdżamy do parkingu położonego przy stawach pieszowolskich w Poleskim Parku Narodowym (GPS współrzędne: 5129’20.48’’N; 2310’01.64’’E; wysokość n.p.m.: 172 m). Od parkingu rozpoczyna się trasa Zielonka, a jej przebieg pokrywa się ze ścieżką przyrodniczą „Perehod”, która jest oznakowana przez Poleski Park Narodowy.

 

Wyposażenie w sprzęt do obserwacji ptaków: lornetka lub luneta.

 

Sposób przemieszczania: pieszo lub rowerem.

 

Stopień trudności trasy: średnio trudna ze względu na odległość.

 

Długość trasy: około 5 km.

 

Okresy kiedy można prowadzić obserwacje ptaków

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
okres obserwacji                        
najlepsze terminy                        

 

Opis przebiegu trasy: Przebieg trasy „Zielonka” pokrywa się ze ścieżką przyrodniczą „Perehod”, która jest oznakowana przez Poleski Park Narodowy i po tej ścieżce należy się przemieszczać.

Najważniejsze gatunki ptaków możliwe do zobaczenia lub usłyszenia w najlepszym terminie: zielonka, podgorzałka, puchacz, wodnik, bąk, czapla biała, czapla purpurowa, bielik, remiz, łabędź niemy, gęgawa, cyranka, cyraneczka, płaskonos, świstun, krakwa, gągoł, rożeniec, kobczyk.

 

Najlepsze punkty obserwacyjne: 1 – wieża widokowa i schron do obserwacji ptaków, a to miejsce gdzie można obserwować ptaki wodne, np.: bąk, płaskonos, świstun, krakwa, cyranka, cyraneczka, łabędź niemy, gęgawa, czapla biała, bielik, remiz. Wiosną lub jesienią, nocą można usłyszeć puchacza; 2 wieża widokowa – w tym punkcie można obserwować przede wszystkim podgorzałkę, zielonkę bąka oraz czaple purpurową, a także inne ptaki wodne.

mapa zielonka

Przebieg trasy „Zielonka” (ścieżka przyrodnicza „Perehod”).

Inne atrakcje w pobliżu trasy: patrz trasa „Dubelt”.