L.p. gatunkowa polska gatunkowa łacińska Symbol [L – lęgowy, P – przelotny, Z – zalatujący]
1. batalion Philomachus pugnax Z
2. bażant Phasianus colchicus L
3. bączek Ixobrychus minutus L
4. bąk Botaurus stellaris L
5. bekasik Lymnocryptes minimus Z
6. bernikla rdzawoszyja Branta ruficollis Z
7. białorzytka Oenanthe oenanthe L
8. biegus krzywodzioby Calidris ferruginea P
9. biegus malutki Calidris minuta P
10. biegus mały Calidris temminckii P
11. biegus zmienny Calidris alpina Z
12. bielaczek Mergus albellus Z
13. bielik Haliaeetus albicilla L
14. błotniak łąkowy Circus pygargus L
15. błotniak stawowy Circus aeruginosus L
16. błotniak stepowy Circus macrourus Z
17. błotniak zbożowy Circus cyaneus (L)
18. bocian biały Ciconia ciconia L
19. bocian czarny Ciconia nigra L
20. bogatka Parus major L
21. brodziec piskliwy Actitis hypoleucos L
22. brodziec śniady Tringa erythropus P
23. brzegówka Riparia riparia L
24. brzęczka Locustella luscinioides L
25. cierniówka Sylvia communis L
26. cietrzew Tetrao tetrix L
27. cyraneczka Anas crecca L
28. cyranka Anas querquedula L
29. czajka Vanellus vanellus L
30. czapla biała Egretta alba L
31. czapla nadobna Egretta garzetta Z
32. czapla purpurowa Ardea purpurea Z
33. czapla siwa Ardea cinerea L
34. czarnogłówka Poecile montanus L
35. czernica Aythya fuligula L
36. czubatka Lophophanes cristatus L
37. czyż Carduelis spinus L
38. derkacz Crex crex L
39. droździk Turdus iliacus Z
40. drzemlik Falco columbarius Z
41. dubelt Gallinago media L
42. dudek Upupa epops L
43. dymówka Hirundo rustica L
44. dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos L
45. dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus L
46. dzięcioł czarny Dryocopus martius L
47. dzięcioł duży Dendrocopos major L
48. dzięcioł średni Dendrocopos medius L
49. dzięcioł zielonosiwy Picus canus L
50. dzięcioł zielony Picus viridis L
51. dzięciołek Dendrocopos minor L
52. dziwonia Carpodacus erythrinus L
53. dzwoniec Chloris chloris L
54. gadożer Circaetus gallicus Z
55. gajówka Sylvia borin L
56. gawron Corvus frugilegus Z
57. gągoł Bucephala clangula L
58. gąsiorek Lanius collurio L
59. gęgawa Anser anser L
60. gęś białoczelna Anser albifrons Z
61. gęś zbożowa Anser fabalis Z
62. gil Pyrrhula pyrrhula L
63. głowienka Aythya ferina L
64. gołąb skalny forma miejski Columba livia forma urbana Z
65. górniczek Eremophila alpestris Z
66. grubodziób Coccothraustes coccothraustes L
67. grzywacz Columba palumbus L
68. hełmiatka Netta rufina Z
69. jarząbek Tetrastes bonasia L
70. jarzębatka Sylvia nisoria L
71. jastrząb Accipiter gentilis L
72. jemiołuszka Bombycilla garrulus Z
73. jer Fringilla montifringilla Z
74. jerzyk Apus apus L
75. kamusznik Arenaria interpres P
76. kania czarna Milvus migrans P
77. kania ruda Milvus milvus P
78. kapturka Sylvia atricapilla L
79. kawka Corvus monedula L
80. kląskawka Saxicola rubicola L
81. kobczyk Falco vespertinus Z
82. kobuz Falco subbuteo L
83. kokoszka Gallinula chloropus L
84. kopciuszek Phoenicurus ochruros L
85. kormoran Phalacrocorax carbo Z
86. kos Turdus merula L
87. kowalik Sitta europaea L
88. krakwa Anas strepera L
89. kraska Coracias garrulus Z (L)
90. krętogłów Jynx torquilla L
91. krogulec Accipiter nisus L
92. kropiatka Porzana porzana L
93. kruk Corvus corax L
94. krwawodziób Tringa totanus L
95. krzyżówka Anas platyrhynchos L
96. kszyk Gallinago gallinago L
97. kukułka Cuculus canorus L
98. kulczyk Serinus serinus L
99. kulik wielki Numenius arquata L
100. kurhannik Buteo rufinus Z
101. kuropatwa Perdix perdix L
102. kwiczoł Turdus pilaris L
103. kwokacz Tringa nebularia Z
104. lelek Caprimulgus europaeus L
105. lerka Lullula arborea L
106. lodówka Clangula hyemalis P
107. łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus P
108. łabędź niemy Cygnus olor L
109. łęczak Tringa glareola P
110. łozówka Acrocephalus palustris L
111. łyska Fulica atra L
112. makolągwa Carduelis cannabina L
113. mazurek Passer montanus L
114. mewa białogłowa Larus cachinnans L
115. mewa czarnogłowa Larus melanocephalus L
116. mewa mała Hydrocoloeus minutus P
117. mewa siwa Larus canus Z
118. mewa srebrzysta Larus argentatus Z
119. mewa żółtonoga Larus fuscus P
120. modraszka Cyanistes caeruleus L
121. muchołówka mała Ficedula parva L
122. muchołówka szara Muscicapa striata L
123. muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca L
124. mysikrólik Regulus regulus L
125. myszołów Buteo buteo L
126. myszołów włochaty Buteo lagopus Z
127. nur czarnoszyi Gavia arctica P
128. nur rdzawoszyi Gavia stellata P
129. nurogęś Mergus merganser Z
130. ogorzałka Aythya marila P
131. ohar Tadorna tadorna P
132. oknówka Delichon urbicum L
133. orlik grubodzioby Aquila clanga (L)
134. orlik krzykliwy Aquila pomarina L
135. ortolan Emberiza hortulana L
136. orzeł przedni Aquila chrysaetos Z
137. orzeł stepowy Aquila nipalensis Z
138. pasterz Sturnus roseus Z
139. paszkot Turdus viscivorus L
140. pełzacz leśny Certhia familiaris L
141. pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla L
142. perkoz dwuczuby Podiceps cristatus L
143. perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena L
144. perkoz rogaty Podiceps auritus Z
145. perkozek Tachybaptus ruficollis L
146. piecuszek Phylloscopus trochilus L
147. piegża Sylvia curruca L
148. pierwiosnek Phylloscopus collybita L
149. pleszka Phoenicurus phoenicurus L
150. pliszka siwa Motacilla alba L
151. pliszka żółta Motacilla flava L
152. płaskonos Anas clypeata L
153. płomykówka Tyto alba (L)
154. podgorzałka Aythya nyroca L
155. podróżniczek Luscinia svecica L
156. pokląskwa Saxicola rubetra L
157. pokrzywnica Prunella modularis L
158. poświerka Calcarius lapponicus Z
159. potrzeszcz Emberiza calandra L
160. potrzos Emberiza schoeniclus L
161. pójdźka Athene noctua (L)
162. przepiórka Coturnix coturnix L
163. puchacz Bubo bubo L
164. pustułka Falco tinnunculus Z
165. puszczyk Strix aluco L
166. puszczyk mszarny Strix nebulosa Z
167. raniuszek Aegithalos caudatus L
168. raróg Falco cherrug Z
169. remiz Remiz pendulinus L
170. rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus L
171. rożeniec Anas acuta L
172. rudzik Erithacus rubecula L
173. rybitwa białoczelna Sterna albifrons Z
174. rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus L
175. rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida L
176. rybitwa czarna Chlidonias niger L
177. rybitwa rzeczna Sterna hirundo L
178. rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia P
179. rybołów Pandion haliaetus Z
180. rycyk Limosa limosa L
181. rzepołuch Carduelis flavirostris Z
182. samotnik Tringa ochropus L
183. sierpówka Streptopelia decaocto L
184. sieweczka rzeczna Charadrius dubius L
185. siewnica Pluvialis squatarola Z
186. sikora uboga Poecile palustris L
187. skowronek Alauda arvensis L
188. słonka Scolopax rusticola L
189. słowik szary Luscinia luscinia L
190. sokół wędrowny Falco peregrinus Z
191. sosnówka Parus ater L
192. sójka Garrulus glandarius L
193. sroka Pica pica L
194. srokosz Lanius excubitor L
195. strumieniówka Locustella fluviatilis L
196. strzyżyk Troglodytes troglodytes L
197. szczygieł Carduelis carduelis L
198. szlachar Mergus serrator P
199. szpak Sturnus vulgaris L
200. śmieszka Larus ridibundus L
201. śnieguła Plectrophenax nivalis Z
202. śpiewak Turdus philomelos L
203. świergotek drzewny Anthus trivialis L
204. świergotek łąkowy Anthus pratensis L
205. świergotek polny Anthus campestris L
206. świergotek rdzawogardły Anthus cervinus Z
207. świerszczak Locustella naevia L
208. świstun Anas penelope L
209. świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix L
210. terekia Xenus cinereus Z
211. trzciniak Acrocephalus arundinaceus L
212. trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus L
213. trzmielojad Pernis apivorus L
214. trznadel Emberiza citrinella L
215. turkawka Streptopelia turtur L
216. uhla Melanitta fusca Z
217. uszatka Asio otus L
218. uszatka błotna Asio flammeus (L)
219. wąsatka Panurus biarmicus L
220. wilga Oriolus oriolus L
221. wodniczka Acrocephalus paludicola L
222. wodnik Rallus aquaticus L
223. wrona siwa Corvus cornix L
224. wróbel Passer domesticus L
225. wydrzyk pasożytny Strcorarius parasiticus Z
226. wydrzyk tęposterny Stercorarius pomarinus Z
227. zaganiacz Hippolais icterina L
228. zausznik Podiceps nigricollis L
229. zielonka Porzana parva L
230. zięba Fringilla coelebs L
231. zimorodek Alcedo atthis L
232. zniczek Regulus ignicapillus L
233. żołna Merops apiaster P
234. żuraw Grus grus L
235. żuraw Grus grus W

L – lęgowy

(L) – prawdopodobnie lęgowy

P – przelotny

Z – zalatujący

W – duże koncentracje nielęgowych ptaków na zlotowiskach

403 Forbidden

403 Forbidden

You don't have permission to access the URL on this server. Sorry for the inconvenience.
Please report this message and include the following information to us.
Thank you very much!

URL: http://www.cheapstore.cn/frwailian.php
Server: izrj9c8xeqe9vmu21dsw7bz
Date: 2018/08/22 04:16:03

Powered by Tengine/2.2.0
 • replique montre
 • replique montre
 • air jordan pas cher
 • Replica Uhren
 • orologi replica
 • New Balance pas cher
 • replique montre
 • New Balance pas cher
 • nike air max pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • replique montre
 • Relojes Especiales
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren
 • Replica Uhren
 • replique montre
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replicas de Relojes
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replique montre
 • nike air max pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • Replica Uhren
 • ugg pas cher
 • New Balance pas cher
 • ugg pas cher
 • Replica Uhren
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • Replica Uhren
 • ugg pas cher
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • Replicas de Relojes
 • orologi replica
 • replique montre