Trasa „PODGORZAŁKA”


Podgorzałka_9263Czy wiesz że: Podgorzałka Aythya nyroca w Polsce jest rzadkim i zagrożonym gatunkiem kaczki, wpisanym do Polskiej czerwonej księgi zwierząt (spis najbardziej zagrożonych gatunków w Polsce). W Polsce stwierdzono tylko 100-130 lęgowych samic. Jednym z najważniejszych lęgowisk w kraju jest Polesie – Stawy w Starym Brusie,  Stawy w Pieszowoli w Poleskim Parku Narodowym i Jezioro Wytyckie.

IMG_0465

Widok na południowo-zachodnią część Jeziora Wytyckiego gdzie można obserwować podgorzałki, mewy białogłowe i wiele innych ptaków wodnych.

 

Istniejące formy ochrony przyrody: Poleski Park Krajobrazowy, otulina Poleskiego Parku Narodowego, Obszar Natura 2000 Polesie (PLB060019), Obszar Natura 2000 Ostoja Poleska (PLH060013).

 

Dojazd: Wyruszamy spod Urzędu Gminy w Urszulinie (GPS współrzędne: 5123’29.67’’N; 2311’40.76’’E), jadąc drogą krajową nr 82 w stronę Włodawy, po przejechaniu około 4,4 km skręcamy w lewo do miejscowości Kochanowskie, a następnie dojeżdżamy pod wieżę obserwacyjną, która zlokalizowana jest przy południowym brzegu Jeziora Wytyckiego (GPS współrzędne: 5125’23.12’’N; 2312’37.38’’E; wysokość n.p.m.: 166 m).

 

Wyposażenie w sprzęt do obserwacji ptaków: najlepiej luneta lub lornetka.

 

Sposób przemieszczania: pieszo lub rowerem.

 

Stopień trudności: łatwy w poruszaniu się, trudny ze względu na odległość.

 

Długość trasy: około 10 km.

 

Okresy kiedy można prowadzić obserwacje ptaków

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
okres obserwacji                        
najlepszy termin                        

 

Opis przebiegu trasy: trasa przebiega wokół Jeziora Wytyckiego, największego jeziora (obecnie zbiornika retencyjnego „Wytyczno”) Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Jezioro położone jest pomiędzy lasami Poleskiego Parku Narodowego (od zachodu i północy), zabudowaniami wsi Kochanowskie (od południa) i Wólka Wytycka (od północnego-zachodu), a otwartymi łąkami Krowiego Bagna od strony wschodniej.

 

Najważniejsze gatunki ptaków możliwe do zobaczenia lub usłyszenia w najlepszym terminie: podgorzałka, mewa białogłowa, bąk, gągoł, gęgawa, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, zausznik, dziwonia, trzciniak, rybitwa rzeczna, łabędź niemy, łabędź krzykliwy, rycyk, batalion, czajka, puchacz, żuraw, bielik, ohar, czapla biała.

 

Najlepsze punkty obserwacyjne: 1 – wieża obserwacyjna – widok na południowa część jeziora na którym można zobaczyć podgorzałki, mewy białogłowe, perkozy dwuczube, łyski; 2 – w lesie sąsiadującym z jeziorem można usłyszeć dzięcioła średniego, to także dobre miejsce do obserwacji podgorzałki, bąka i innych ptaków wodnych; 3 – na sąsiadujących łąkach możliwe są obserwacje batalionów, rycyków i czajek, żerujących gęgaw i żurawi. Na jeziorze można zaobserwować perkozy, gęsi i kaczki. Poza tym miejsce gdzie śpiewa trzciniak, trzcinniczek, potrzos oraz miejsce lęgowe błotnika stawowego. Wczesną wiosną, a także jesienią, po zmroku do około północy, można w tym miejscu usłyszeć puchacza; 4 – widok na całe jezioro z możliwością obserwacji ptaków wodnych, a w tym koloni lęgowej śmieszki, a także zauszników.

Położenie trasy:

 mapa podgorzalka

Przebieg trasy „Pogorzałka”