W Polsce stwierdzono 450 gatunków ptaków (www.komisjafaunistyczna.pl). Na terenie Gminy Urszulin stwierdzono występowanie 235 gatunków ptaków (ok. 50% liczby gatunków stwierdzonych w Polsce), w tym 168 lęgowych (ok. 65 % liczby gatunków stwierdzonych w Polsce) oraz 70 gatunków z załącznika I „Dyrektywy Ptasiej”. Najważniejsze lęgowe gatunki to: błotniak zbożowy Circus cyaneus, orlik grubodzioby Aquila clanga, orlik krzykliwy Aquila pomarina, uszatka błotna Asio flammeus, bąk Botaurus stellaris, bączek Ixobrychus minutus, czapla biała Egretta alba, bocian czarny Ciconia nigra, bocian biały Ciconia ciconia, podgorzałka Aythya nyroca, bielik Haliaeetus albicilla, błotniak łąkowy Circus pygargus, cietrzew Tetrao tetrix, kropiatka Porzana porzana, zielonka Porzana parva, derkacz Crex crex, żuraw Grus grus, dubelt Gallinago media, mewa czarnogłowa Larus melanocephalus, rybitwa rzeczna Sterna hirundo, rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida, rybitwa czarna Chlidonias niger, puchacz Bubo bubo, dzięcioł średni Dendrocopos medius, dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos, świergotek polnyAnthus campestris, podróżniczek Luscinia svecica, wodniczka Acrocephalus paludicola, jarzębatka Sylvia nisoria, rycyk Limosa limosa, gągoł Bucephala clangula, płaskonos Anas clypeata, krwawodziób Tringa totanus, kulik wielki Numenius arquata, mewa białogłowa Larus cachinnans, muchołówka mała Ficedula parva, muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca, ortolan Emberiza hortulana, sieweczka rzeczna Charadrius dubius, zausznik Podiceps nigricollis. Natomiast spośród nielegowych gatunków najciekawsze to: nur rdzawoszyi Gavia stellata, nur czarnoszyi Gavia arctica, łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus, mewa mała Hydrocoloeus minutus, czapla nadobna Egretta garzetta, czapla purpurowa Ardea purpura, błotniak stepowy Circus macrourus, orzeł przedni Aquila chrysaetos, batalion Philomachus pugnax, rybitwa białoczelna Sterna albifrons, raróg Falco cherrug, kobczyk Falco vespertinus, bekasik Lymnocryptes minimus, orzeł stepowy Aquila nipalensis, górniczek Eremophila alpestris, śnieguła Plectrophenax nivalis.

<body><script> <a href="https://wanwang.aliyun.com/domain/parking">link</a></body>
 • replique montre
 • replique montre
 • air jordan pas cher
 • Replica Uhren
 • orologi replica
 • New Balance pas cher
 • replique montre
 • New Balance pas cher
 • nike air max pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • replique montre
 • Relojes Especiales
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren
 • Replica Uhren
 • replique montre
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replicas de Relojes
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replique montre
 • nike air max pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • Replica Uhren
 • ugg pas cher
 • New Balance pas cher
 • ugg pas cher
 • Replica Uhren
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • Replica Uhren
 • ugg pas cher
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • Replicas de Relojes
 • orologi replica
 • replique montre