Trasa „RYBITWY”


Rybitwa białoskrzydła_8092a

Czy wiesz że: Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus jest lęgowym gatunkiem na Jeziorze Łukie w Poleskim Parku Narodowym. Rybitwa ta, to bardzo nieliczny ptak lęgowy w Polsce, którego liczebność jest bardzo zmienna i zawiera się w przedziale 150-12000 par lęgowych. Poza rybitwą białoskrzydłą, na Jeziorze Łukie lęgi zakłada rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus i rybitwa czarna Chlidonias niger.

jezioro_lukie

Jezioro Łukie – miejsce lęgowe rybitw

Istniejące formy ochrony przyrody: Poleski Park Narodowy, Obszar Natura 2000 Polesie (PLB060019), Obszar Natura 2000 Ostoja Poleska (PLH060013).

 

Dojazd: Z Urszulina jedziemy w stronę Włodawy drogą krajową nr 82, na skrzyżowaniu w Urszulinie skręcamy w lewo na Sosnowicę. Po przejechaniu zaledwie 200 metrów, przy szkole, jedziemy prosto w stronę Dębowca i Załucza. Od skrzyżowania w Urszulinie przejeżdżamy około 5,6 km i dojeżdżamy do Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu (GPS współrzędne: 5123’45.91’’N; 2307’19.96’’E; wysokość n.p.m.: 173 m) – stąd rozpoczyna się trasa „Rybitwy”.

 

Wyposażenie w sprzęt do obserwacji ptaków: lornetka lub luneta.

 

Sposób przemieszczania: pieszo.

 

Stopień trudności trasy: średnio trudna ze względu na odległość.

 

Długość trasy: 7 km.

 

Okresy kiedy można prowadzić obserwacje ptaków

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
okres obserwacji                        
najlepsze terminy                        

 

Opis przebiegu trasy: Trasa rozpoczyna się przy Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu (GPS współrzędne: 5123’45.91’’N; 2307’19.96’’E; wysokość n.p.m.: 173 m) i pokrywa się ze ścieżką przyrodniczą „Spławy”, która wytyczona jest przez Poleski Park Narodowy (www.poleskipn.pl). Ścieżka przyrodnicza „Spławy” jest wyraźnie oznakowana przez Poleski Park Narodowy.

Najważniejsze gatunki ptaków możliwe do zobaczenia lub usłyszenia w najlepszym terminie: rybitwa białoskrzydła, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, podgorzałka, bąk, baczek, czapla biała, bocian czarny, gągoł, gęgawa, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, trzciniak, łabędź niemy, krakwa, kszyk, bielik, rybołów.

 

Najlepsze punkty obserwacyjne: 1 – punkt gdzie rozpoczyna się drewniana kładka. W miejscu tym można zobaczyć i usłyszeć ptaki polne, łąkowe i leśne, można tu usłyszeć słowika szarego i dziwonię, ale tym najciekawszym w tym miejscu jest dzięcioł zielnosiwy; 2 – pomost przy Jeziorze Łukie – dobre miejsce do obserwacji ptaków wodnych – m.in.: rybitwa białoskrzydła, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, podgorzałka, bąk, baczek, czapla biała, bocian czarny, gągoł, gęgawa, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, trzciniak, łabędź niemy, gęgawa, krakwa, kszyk, bielik, rybołów, a przy odrobinie szczęścia można zobaczyć przelatujące z trzcinowiska do trzcinowiska bąki; 3 – miejsce obserwacji ptaków leśnych m.in.: strzyżyk, kapturka, rudzik, pierwiosnek, piecuszek, dzięcioł duży, zięba, śpiewak.

mapa rybitwy

Przebieg trasy „Rybitwy”.

Inne atrakcje w pobliżu trasy: patrz trasa „Bąk”.