Trasa „DUBELT”


Dubelt 00207a [15]

Czy wiesz że: dubelt Gallinago media to bardzo nieliczny ptak Polski. Liczebność w kraju została oszacowana na zaledwie 400-550 tokujących samców. Populacja lęgowa Poleskiego Parku Narodowego to 5-8 tokujących samców, czyli ponad 1 % populacji krajowej. Tylko samce tokują, a dzieje się to na torfowiskach i wilgotnych łąkach. Tokujące samce wydają ciche głosy tokowe, połączone z podskokami, stroszeniem i odsłanianiem niektórych partii piór.

laki_pociagi

Łąki Pociągi – od czasu kiedy Poleski Park Narodowy przywrócił tu ekstensywne użytkowanie, powróciły tu ptaki siewkowe.

Istniejące formy ochrony przyrody: Poleski Park Narodowy, Obszar Natura 2000 Polesie (PLB060019), Obszar Natura 2000 Ostoja Poleska (PLH060013).

 

Dojazd: Z Urszulina jedziemy w stronę Włodawy drogą krajową nr 82 i dojeżdżamy do miejscowości Kołacze. Na skrzyżowaniu w Kołaczach, skręcamy w lewo w stronę Sosnowicy i jedziemy przez Stary Brus, Laski Bruskie aż do Wołoskowoli. Mniej więcej w środku wsi Wołoskowola skręcamy w lewo w polną drogę do miejscowości Wielki Łan (GPS współrzędne: 5128’57.50’’N; 2312’33.77’’E; wysokość n.p.m.: 179 m) – stąd rozpoczyna się trasa „Dubelt”.

 

Wyposażenie w sprzęt do obserwacji ptaków: lornetka lub luneta.

Sposób przemieszczania: pieszo lub rowerem.

 

Stopień trudności trasy: średnio trudna ze względu na odległość i ze względu na podmokły teren – wiosną drogi mogą być podtopione lub zalane, dlatego wskazane wyposażenie się w gumowce lub inne nieprzemakalne obuwie.

 

Długość trasy: około 8 km.

 

Okresy kiedy można prowadzić obserwacje ptaków

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
okres obserwacji                        
najlepsze terminy                        

 

Opis przebiegu trasy: Trasa rozpoczyna się w miejscowości Wielki Łan (GPS współrzędne: 5128’57.50’’N; 2312’33.77’’E; wysokość n.p.m.: 179 m) i przebiega drogą na południe od tej miejscowości w stronę rzeki Mietiułka w Poleskim Parku Narodowym. Po przejściu tej niewielkiej rzeki, skręcamy w prawo i kierujemy się na zachód wzdłuż wyznaczonej trasy rowerowej Mietiułka. Idąc wzdłuż Mietiułki dochodzimy do niewielkiego lasu – w tym miejscu kończy się trasa. Zawracamy i tą samą drogą wracamy do miejscowości Wielki Łan.

Najważniejsze gatunki ptaków możliwe do zobaczenia lub usłyszenia w najlepszym terminie: dubelt, kszyk, zielonka, puchacz, kropiatka, wodnik, derkacz, czapla biała, bielik, orlik grubodzioby, orlik krzykliwy, krwawodziób, czajka, batalion, żuraw, sieweczka rzeczna, samotnik, błotniak łąkowy, rybitwa białowąsa, rybitwa białoskrzydła, rybitwa czarna.

 

Najlepsze punkty obserwacyjne: 1 – miejsce gdzie można obserwować ptaki siewkowe, np. takie gatunki jak: batalion, krwawodziób, czajka, kszyk, samotnik. Przy odrobinie szczęścia można zaobserwować nawet dubelty – które na tych rozległych łąkach mają swoje tokowiska. W tym punkcie także można zaobserwować czaple białą, bielika, orlika krzykliwego, a nawet orlika grubodziobego. Wiosną lub jesienią, nocą można usłyszeć puchacza. Wiosną, zwłaszcza w maju można usłyszeć kumaki nizinne, które na tych łąkach występują bardzo licznie; 2 – w tym punkcie można obserwować przede wszystkim czaple białe, które w zarośniętym stawie na północ od tego punktu mają kolonię lęgową. Poza tym można w tym miejscu usłyszeć zielonkę, kropiatkę, wodnika; 3 – od czasu kiedy Poleski Park Narodowy rozpoczął ekstensywne użytkowanie, to na podmokłych łąkach pojawiały się ponownie ptaki siewkowe, np. takie gatunki jak: batalion, krwawodziób, czajka, kszyk, samotnik, a nawet dubelt. Poza tym można tu obserwować czaple białą, bielika, orlika krzykliwego, a nawet orlika grubodziobego.

mapa dubelt

Przebieg trasy „Dubelt” i trasy „Zielonka” (ścieżka przyrodniczka „Perehod”)

Inne atrakcje w pobliżu trasy: Na północ od trasy, w Poleskim Parku Narodowym wytyczono ścieżkę przyrodniczą „Perehod”. Warto też odwiedzić miejscowość Sosnowica, która zasiedlona jest przez bociany białe – na słupach w całej wsi istnieje sporo gniazd. Poza tym, w Sosnowicy i Libiszowie, istnieją stawy rybne, na których można zobaczyć wiele gatunków ptaków wodnych. W czasach historycznych Sosnowicę i Libiszów, odwiedzali Tadeusz Kościuszko i Władysław Reymont. W miejscowości Wytyczno można odwiedzić zabytkowy kościół – poewangelicka kircha przeniesiona z Michałowa. W miejscowości Łowiszów istnieje pomnik żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza poległych z 1939 roku, a przy tym pomniku stary cmentarz prawosławny. Po wschodniej części jeziora przebiega szlak nordic walking „Szlak Wytycki”. Wokół Jeziora Wytyckiego, przez miejscowość Wytyczno do wieży na Durnym Bagnie przebiega także trasa rowerowa „Szlak wojenny”, a po jeziorze wyznaczono szlak kajakowy. Od leśniczówki w Łowiszowie, rozpoczyna się rowerowa ścieżka edukacyjna „Mietiułka” oraz przebiega tędy pieszy niebieski szlak turystyczny. Poza tym w południowej części Jeziora Wytyckiego od strony miejscowości Kochanowskie istnieje wieża widokowa, zadaszenie, miejsce na ognisko. Od tego miejsca rozpoczyna się trasa „Podgorzałka” wokół jeziora Wytyckiego oraz „Ptaki wodne Polesia”. Zadaszenie także zlokalizowano przy pomniku żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i stąd rozpoczyna się trasa ornitologiczna „Puszczyk mszarny” i „Dzięcioł białogrzbiety”. Niedaleko pomnika w leśniczówce Poleskiego Parku Narodowego w Łowiszowie, istnieje punkt informacji turystycznej, także tam znajduje się zadaszenie, pole biwakowe i miejsce na ognisko.