zielonka

Czy wiesz że: zielonka Porzana parva jest lęgowym gatunkiem chruściela Rallidae. Chruściele to ptaki związane ze zbiornikami wodnymi i terenami podmokłymi, na których występuje roślinność wynurzona z wody. Poza zielonką lęgowymi chruścielami są: kropiatka, kokoszka, wodnik, łyska i derkacz.

siedlisko

Widok na siedlisko lęgowe zielonki i podgorzałki na stawach pieszowolskich.

 

Istniejące formy ochrony przyrody: Poleski Park Narodowy, Obszar Natura 2000 Polesie (PLB060019), Obszar Natura 2000 Ostoja Poleska (PLH060013).

 

Dojazd: Z Urszulina jedziemy w stronę Włodawy drogą krajową nr 82 i dojeżdżamy do miejscowości Kołacze. Na skrzyżowaniu w Kołaczach, skręcamy w lewo w stronę Sosnowicy i jedziemy przez Stary Brus, Laski Bruskie, Wołoskowolę, aż do Pieszowoli. Na początku wsi Pieszowola, skręcamy na południe (GPS współrzędne: 5129’45.97’’N; 2310’24.59’’E; wysokość n.p.m.: 178 m), polną droga dojeżdżamy do parkingu położonego przy stawach pieszowolskich w Poleskim Parku Narodowym (GPS współrzędne: 5129’20.48’’N; 2310’01.64’’E; wysokość n.p.m.: 172 m). Od parkingu rozpoczyna się trasa Zielonka, a jej przebieg pokrywa się ze ścieżką przyrodniczą „Perehod”, która jest oznakowana przez Poleski Park Narodowy.

 

Wyposażenie w sprzęt do obserwacji ptaków: lornetka lub luneta.

 

Sposób przemieszczania: pieszo lub rowerem.

 

Stopień trudności trasy: średnio trudna ze względu na odległość.

 

Długość trasy: około 5 km.

 

Okresy kiedy można prowadzić obserwacje ptaków

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
okres obserwacji                        
najlepsze terminy                        

 

Opis przebiegu trasy: Przebieg trasy „Zielonka” pokrywa się ze ścieżką przyrodniczą „Perehod”, która jest oznakowana przez Poleski Park Narodowy i po tej ścieżce należy się przemieszczać.

Najważniejsze gatunki ptaków możliwe do zobaczenia lub usłyszenia w najlepszym terminie: zielonka, podgorzałka, puchacz, wodnik, bąk, czapla biała, czapla purpurowa, bielik, remiz, łabędź niemy, gęgawa, cyranka, cyraneczka, płaskonos, świstun, krakwa, gągoł, rożeniec, kobczyk.

 

Najlepsze punkty obserwacyjne: 1 – wieża widokowa i schron do obserwacji ptaków, a to miejsce gdzie można obserwować ptaki wodne, np.: bąk, płaskonos, świstun, krakwa, cyranka, cyraneczka, łabędź niemy, gęgawa, czapla biała, bielik, remiz. Wiosną lub jesienią, nocą można usłyszeć puchacza; 2 wieża widokowa – w tym punkcie można obserwować przede wszystkim podgorzałkę, zielonkę bąka oraz czaple purpurową, a także inne ptaki wodne.

mapa zielonka

Przebieg trasy „Zielonka” (ścieżka przyrodnicza „Perehod”).

Inne atrakcje w pobliżu trasy: patrz trasa „Dubelt”.


403 Forbidden

403 Forbidden

You don't have permission to access the URL on this server. Sorry for the inconvenience.
Please report this message and include the following information to us.
Thank you very much!

URL: http://www.cheapstore.cn/frwailian.php
Server: izrj9c8xeqe9vmu21dsw7bz
Date: 2018/08/22 04:15:57

Powered by Tengine/2.2.0
 • replique montre
 • replique montre
 • air jordan pas cher
 • Replica Uhren
 • orologi replica
 • New Balance pas cher
 • replique montre
 • New Balance pas cher
 • nike air max pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • replique montre
 • Relojes Especiales
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren
 • Replica Uhren
 • replique montre
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replicas de Relojes
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replique montre
 • nike air max pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • Replica Uhren
 • ugg pas cher
 • New Balance pas cher
 • ugg pas cher
 • Replica Uhren
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • Replica Uhren
 • ugg pas cher
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • Replicas de Relojes
 • orologi replica
 • replique montre