W Poleskim Parku Narodowym (strona internetowa: www.poleskipn.pl – dostęp 28.03.2015 r.) obowiązują stosowne przepisy związane z udostępnianiem obszaru parku (Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 02.01.2012 r. Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego, w sprawie udostępniania obszaru Parku w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i amatorskiego połowu ryb). Oto niektóre zapisy tego zarządzenia:

 • w Poleskim Parku Narodowym obowiązuje regulamin udostępniania obszaru parku w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i amatorskiego połowu ryb
 • obszar parku jest udostępniany w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i amatorskiego połowu ryb w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę parku
 • ruch turystyczny po terenie Parku dozwolony jest w okresie całego roku od świtu do zmierzchu
 • na terenach udostępnionych do zwiedzania grupowego i indywidualnego należy poruszać się wyłącznie po wytyczonych trasach szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych
 • za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary oraz za udostępnianie parku narodowego lub niektórych jego obszarów i obiektów pobierane są opłaty w wysokości ustalonej przez dyrektora parku
 • pobierane są opłaty za wstęp na ścieżki piesze: ścieżka przyrodnicza „Dąb Dominik”, „Spławy”, „Perehod”, ścieżka przyrodniczo-historyczna „Obóz Powstańczy”
 • pobierane są opłaty za udostępnianie: Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu, Ośrodka Dydaktyczno-Administracyjnego Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie,
 • nie pobiera się opłat: za wstęp do parku na ścieżki piesze: „Dąb Dominik”, „Spławy”, „Perehod”, „Obóz Powstańczy” od: dzieci w wieku do 7 lat; osób, które posiadają zezwolenie dyrektora Poleskiego Parku Narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody; uczniów szkół i studentów odbywający zajęcia dydaktyczne w Poleskim Parku Narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Poleskiego Parku Narodowego; osób udających się do miejsc kultu religijnego; mieszkańców gmin położonych w granicach Poleskiego Parku Narodowego i gmin graniczących z Parkiem, tj.: Urszulin, Sosnowica, Stary Brus, Hańsk, Wierzbica, Ludwin, Sawin
 • nie pobiera się opłat: za wstęp do parku na ścieżki przyrodnicze: rowerowa ścieżka przyrodnicza „Mietiułka” i piesza ścieżka przyrodnicza „Żółwik”
 • nie pobiera się opłat: za wstęp na szlaki turystyczne niebieski (Pieszowola – Wytyczno), żółty (Wołoskowola – Muzeum PPN w Starym Załuczu), Czerwony Partyzancki (Urszulin – Muzeum PPN), Czerwony Kompleksu Bagna Bubnów, Żółty Kompleksu Bagna Bubnów, Czarny historyczno – przyrodniczy „Nałęcz” (Sosnowica – Jamniki), Poleski szlak konny
 • nie pobiera się opłat: za udostępnianie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu, od: dzieci w wieku do 7 lat w grupach rodzinnych, grup i osób posiadających zezwolenie dyrektora parku
 • nie pobiera się opłat: za udostępnianie Ośrodka Dydaktyczno-Administracyjnego Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie, od: mieszkańców gmin położonych w granicach Poleskiego Parku Narodowego i gmin graniczących z parkiem, tj.: Urszulin, Sosnowica, Stary Brus, Hańsk, Wierzbica, Ludwin, Sawin (z wyłączeniem udostępniania sal do organizacji konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń), grup i osób posiadających zezwolenie dyrektora parku.
 • w parku dopuszczalne jest uprawianie turystyki pobytowej tylko w wyznaczonych miejscach biwakowania, po wniesieniu odpowiedniej opłaty
 • grupy o liczebności powyżej 10 osób, znajdujące się na ścieżkach przyrodniczych,  mają obowiązek korzystać z usług przewodników posiadających dodatkowo zezwolenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych wydane przez dyrektora Poleskiego Parku Narodowego.
 • grupy do 10 osób mogą poruszać się po ścieżkach przyrodniczych bez przewodnika.
 • udostępnianie obszarów Parku poza ścieżkami przyrodniczymi i szlakami turystycznymi do fotografowania i filmowania, a także nagrywania dźwięków i wykonywania prac artystycznych może odbywać się za zgodą dyrektora Poleskiego Parku Narodowego po uiszczeniu stosownej opłaty lub na podstawie odrębnie zawartej umowy.
 • fotografowanie i filmowanie oraz nagrywanie dźwięków i wykonywanie prac artystycznych na ścieżkach przyrodniczych i wieżach widokowych może być prowadzone po wniesieniu opłat, zaś na szlakach turystycznych bez wnoszenia dodatkowych opłat.
 • osoby przebywające na terenie parku zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody, a w szczególności: ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz podporządkowywania się poleceniom służb terenowych Poleskiego Parku Narodowego. Naruszanie zasad i przepisów obowiązujących w Poleskim Parku Narodowym podlega odpowiedzialności karnej.
 • całość przyrody parku narodowego podlega ochronie, niedozwolone jest zbieranie grzybów i innych płodów runa leśnego (poza miejscami do tego wyznaczonymi), zrywanie roślin, wędkowanie (poza miejscami do tego wyznaczonymi), chwytanie dziko żyjących zwierząt, płoszenie ich i zabijanie, zbieranie poroży zwierzyny płowej, niszczenie nor i lęgowisk zwierzęcych oraz gniazd ptasich i wybieranie z nich jaj.
403 Forbidden

403 Forbidden

You don't have permission to access the URL on this server. Sorry for the inconvenience.
Please report this message and include the following information to us.
Thank you very much!

URL: http://www.cheapstore.cn/frwailian.php
Server: izrj9c8xeqe9vmu21dsw7bz
Date: 2018/08/22 04:16:13

Powered by Tengine/2.2.0
 • replique montre
 • replique montre
 • air jordan pas cher
 • Replica Uhren
 • orologi replica
 • New Balance pas cher
 • replique montre
 • New Balance pas cher
 • nike air max pas cher
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • relojes especiales
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replique montre
 • replique montre
 • replique montre
 • Relojes Especiales
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • nike air max pas cher
 • Replica Uhren
 • Replica Uhren
 • replique montre
 • orologi replica
 • Replicas de Relojes
 • ugg pas cher
 • nike air max pas cher
 • nike air max pas cher
 • Replicas de Relojes
 • replique montre
 • relojes especiales
 • replique montre
 • replique montre
 • orologi replica
 • orologi replica
 • replique montre
 • nike air max pas cher
 • air jordan pas cher
 • ugg pas cher
 • Replica Uhren
 • ugg pas cher
 • New Balance pas cher
 • ugg pas cher
 • Replica Uhren
 • orologi replica
 • ugg pas cher
 • Replica Uhren
 • ugg pas cher
 • Replicas de Relojes
 • relojes especiales
 • orologi replica
 • relojes especiales
 • ugg pas cher
 • Replicas de Relojes
 • orologi replica
 • replique montre