Trasa „WODNICZKA”


wodniczka

Czy wiesz że: Wodniczka Acrocephalus paludicola to niewielki ptak, który przystępuje do lęgów jedynie w 40 miejscach na świecie, położonych w 6 krajach. Ponad 90% istniejącej jeszcze światowej populacji występuje tylko w 3 państwach: na Białorusi, na Ukrainie i w Polsce. Poleski Park Narodowy jest jednym z 12 najważniejszych miejsc lęgowych dla wodniczki na świecie i jednocześnie jest jednym z kluczowych obszarów dla populacji lęgowej w Polsce i Unii Europejskiej.

bagno_bubnow

Bagno Bubnów to jedno z najcenniejszych torfowiska niskich w skali europejskiej, na którym legi zakładają wodniczki, kuliki wielkie, błotniaki łąkowe i wiele innych ptaków wodno-błotnych.

Istniejące formy ochrony przyrody: Poleski Park Narodowy, Obszar Natura 2000 Bagno Bubnów (PLB060001), Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu.

 

Dojazd: Z Urszulina jedziemy w stronę Lublina drogą krajową nr 82, po przejechaniu kilkuset metrów, jeszcze w Urszulinie na wysokości kościoła i przed dyrekcją Poleskiego Parku Narodowego i skręcamy w lewo w drogę na Sawin. Następnie po przejechaniu około 2 km skręcamy w lewo do miejscowości Zastawie. W Zastawiu kierujemy się do wieży widokowej przy rozlewisku na Bagnie Bubnów w Poleskim Parku Narodowym (GPS współrzędne: 5122’33.30’’N; 2315’06.36’’E; wysokość n.p.m.: 170 m).

 

Wyposażenie w sprzęt do obserwacji ptaków: lornetka lub luneta.

 

Sposób przemieszczania: pieszo lub rowerem.

 

Stopień trudności trasy: łatwa.

 

Długość trasy: około 4 km.

 

Okresy kiedy można prowadzić obserwacje ptaków

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
okres obserwacji                        
najlepsze terminy                        

 

 

Opis przebiegu trasy: Trasa rozpoczyna się od wieży widokowej (GPS współrzędne: 5122’33.30’’N; 2315’06.36’’E; wysokość n.p.m.: 170 m) przy rozlewisku na Bagnie Bubnów w Poleskim Parku Narodowym. Stąd kierujemy się na północny wschód polną drogą w kierunku miejscowości Pikulawka-Kulczyn, która przechodzi przez pola, las, łąki. W miejscu gdzie droga po raz drugi poprowadzi nas do lasu, zobaczymy tablice informacyjne Poleskiego Parku Narodowego, przy tych tablicach (GPS współrzędne: 5122’38.54’’N; 2316’22.40’’E; wysokość n.p.m.: 175 m) skręcamy w prawo na ścieżkę biegnącą na południe. Większa część tej ścieżki poprowadzona jest drewnianą kładką, co ułatwi nam przemieszczanie się w podmokłych miejscach. Po przejściu około 300 metrów dochodzimy do wieży widokowej (GPS współrzędne: 5122’28.16’’N; 2315’31.30’’E; wysokość n.p.m.: 175 m). Do wieży widokowej przy rozlewisku, wracamy tą samą drogą.

Najważniejsze gatunki ptaków możliwe do zobaczenia lub usłyszenia w najlepszym terminie: wodniczka, błotniak łąkowy, błotniak zbożowy, uszatka błotna, kulik wielki, kszyk, czapla biała, żuraw, bąk, kropiatka, remiz, rycyk, gęgawa, podgorzałka, krakwa, płaskonos.

 

Najlepsze punkty obserwacyjne: 1 – miejsce obserwacji ptaków wodnych, np. śmieszka (kolonia około 2000 par), mewa czarnogłowa, mewa białogłowa, czapla biała, zausznik, zielonka, kropiatka, żuraw, batalion, rycyk, dziwonia, remiz. Od końca sierpnia do początku października w punkcie tym możemy obserwować nawet 1000-2000 żurawi i ok. 2000 gęsi, które zalatują się na noclegowisko na Bagnie Bubnów i Bagnie Staw; 2 – miejsce dogodne do obserwacji m.in.: wodniczki, kulika wielkiego, błotnika łąkowego, błotnika stawowego, błotnika zbożowego, bociana czarnego.

mapa wodniczka

Przebieg trasy „Wodniczka”.

Inne atrakcje w pobliżu trasy: Warto odwiedzić miejscowość Wereszczyn, ponieważ miejscowość ta jest jedną z najstarszych na Polesiu – jak podają źródła historyczne, Wereszczyn istniał już w XIII wieku. W miejscowości tej warto zwiedzić barokowy kościół parafialny pod wezwaniem Św. Stanisława z XVII w. z przyległym cmentarzem na którym znajdują się zabytkowe nagrobki. Poza tym w tej wsi, znajduje się zespół dworsko-parkowy – XIX w. i Klasztor Braci Faustynów. Na północ od miejscowości Andrzejów znajduje się średniowieczne grodzisko z XIII wieku. W miejscowości Świerszczów można odwiedzić kościół parafialny pod wezwaniem Św. Bazylego z 1875 roku. Poza tym trasa wodniczka pokrywa się częściowo z trasą rowerową „Szlak grodzisk”. Od wieży przy rozlewisku na Bagnie Bubnów, wytyczono także szlak nordic walking „Szlak Wereszczyński”, który prowadzi do Wereszczyna. W miejscowości Zastawie można zatrzymać się przy niewielkim Jeziorze Wereszczyńskim, gdzie znajduje się pomost, wiata i miejsce parkingowe.