Trasa „BŁOTNIAK ŁĄKOWY”


błotniak łąkowy 035(GEM3)

Czy wiesz że: Błotniak łąkowy Circus pygargus to ginący gatunek ptaka szponiastego – w Polsce występuje 2700-4300 par lęgowych. Błotniak ten nie buduje gniazd na drzewach jak większość spokrewnionych ptaków szponiastych, tylko bezpośrednio na gruncie – w roślinności szuwarowej na torfowisku czy wilgotnej łące lub w zbożu na polu. W Poleskim Parku Narodowym, ptaki te zakładają gniazda jeszcze na torfowiskach Bagnie Bubnów i Bagnie Staw, a polujące ptaki można spotkać na otwartych terenach wokół tych torfowisk.

 

Istniejące formy ochrony przyrody: Poleski Park Narodowy, Obszar Natura 2000 Bagno Bubnów (PLB060001), Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu.

 

Dojazd: Z Urszulina jedziemy w stronę Lublina drogą krajową nr 82, po przejechaniu kilkuset metrów, jeszcze w Urszulinie na wysokości kościoła i przed dyrekcją Poleskiego Parku Narodowego i skręcamy w lewo w drogę na Sawin. Następnie po przejechaniu około 7,7 km dojeżdżamy do miejscowości Wielkopole, w której skręcamy w lewo w polną drogę i dojeżdżamy do wieży widokowej (GPS współrzędne: 5120’31.87’’N; 2314’56.75’’E; wysokość n.p.m.: 194 m).

 

Wyposażenie w sprzęt do obserwacji ptaków: lornetka lub luneta.

 

Sposób przemieszczania: pieszo lub rowerem.

 

Stopień trudności trasy: średnio trudna ze względu na odległość.

 

Długość trasy: około 8 km.

 

Okresy kiedy można prowadzić obserwacje ptaków

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
okres obserwacji                        
najlepsze terminy                        

 

Opis przebiegu trasy: Trasa rozpoczyna się od wieży widokowej (GPS współrzędne: 5120’31.87’’N; 2314’56.75’’E; wysokość n.p.m.: 194 m) w Wielkopolu. Od wieży wracamy do polnej drogi, skręcając w nią w prawo, kierując się na północ w stronę Wereszczyna. Droga ta prowadzi przez malowniczy krajobraz pól, łąk i Bagno Bubnów. Po przejściu około 2,7 km dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową, w która skręcamy w prawo kierując się na wschód do miejscowości Sęków. Po przejściu około 2,4 km od tego skrzyżowania, w Sękowie skręcamy w prawo na południe w polną drogę która prowadzi nas przez Bagno Bubnów w Poleskim Parku Narodowym do Wielkopola. Od tego skrętu aż do wejścia do lasu, możemy tam obserwować tokujące i polujące błotniaki łąkowe. Następnie droga prowadzi nas przez las w kierunku południowym, a następnie skręca na południowy-zachód. Przemieszczając się dalej docieramy do drogi asfaltowej na której, skręcamy w prawo do Wielkopola. Po około 200 metrach, skręcamy ponownie w prawo w polną drogę i powracamy do wieży widokowej, skąd rozpoczęliśmy wędrówkę.

Najważniejsze gatunki ptaków możliwe do zobaczenia lub usłyszenia w najlepszym terminie: błotniak łąkowy, błotniak zbożowy, żuraw, kszyk, krwawodziób, rycyk, czajka, bocian czarny, bocian biały, orlik krzykliwy, słonka, wodniczka, rycyk, czajka, dziwonia, jarzębatka, żuraw, gęgawa.

 

Najlepsze punkty obserwacyjne: 1 – wieża widokowa – miejsce obserwacji kilkuset żurawi przylatujących na noclegowisko na Bagno Bubnów – najlepszy czas na obserwacje żurawi to wrzesień; 2 – miejsce do obserwacji m.in.: błotniaków, rycyka, czajki, żurawi; 3 – miejsce do obserwacji m.in.: błotniaków łąkowych, kszyków, krwawodziobów, czajek, żurawi, a także można tu usłyszeć wodniczkę, brzęczkę, świerszczaka, słowika szarego, dziwonię, remiza, a nocą bąka a nawet puszczyka.

mapa blotniak 

Przebieg trasy „Błotniak łąkowy”.

Inne atrakcje w pobliżu trasy: patrz trasa „Wodniczka”.